دوره تربیت مربی وردپرس

40 ساعت 20 دقیقه 0 ثبت نام بدون امتیاز پیشرفته

دوره جامع آموزش مربی گری وردپرس

به شاگردان خود، بیاموزید، چگونه یک وبسایت ایجاد کنند، آنرا پشتیبانی کنند و توسعه دهند.

تومان3900000 تومان4800000

چه خواهد شد من یاد بگیرند ؟

  • روش های آموزش و تدریس وردپرس
  • توسعه یک وبسایت و پشتیبانی از آن

استاد آراسته

0,0مربی امتیاز
0
دانش آموزان
1
دوره های
0
نظرات
مشاهده جزئیات

Refund Reason

می خواهید برای دریافت اطلاعیه های فشار برای همه مهم سایت ،